Unga Örnar

Unga Örnar erbjuder barn och unga en meningsfull fritid till en låg kostnad eller ingen kostnad alls. Våra medlemmar får möjlighet att lära sig hur man påverkar: i vår organisation, i vårt samhälle och internationellt. Som medlem kan du delta på våra aktiviteter eller själv starta upp egen verksamhet. Du kan också vara medlem för att du tycker barns rättigheter är viktiga! Läs mer på vår hemsida.

Barnmanifest

Vi arbetar för att alla barn och unga ska få en rättvis fördelning av samhällets resurser, exempelvis genom en likvärdig skola. Alla barn och unga ska ges samma möjligheter, oavsett bakgrund, bostadsort eller ekonomisk situation. I Unga Örnars barnmanifest presenterar vi förslag inom nio olika områden som vi anser kommer göra samhället bättre och mer jämlikt för barn i Sverige och i världen.

Unga Örnars
Värderingar

Vi delar arbetarrörelsens grundläggande värderingar om allas lika värde, demokrati, jämlikhet och solidaritet. Unga Örnar är religiöst- och partipolitiskt obundna. Unga Örnar jobbar aktivt med FN:s barnkonvention och står alltid på barnens sida. Vi synliggör barn och ungas perspektiv, gör deras röster hörda och driver frågor som är viktiga för dem.