Vad är Demokratiklubben?

"Demokratklubb- från ord till handling" är ett projekt som ger barn och unga ökad förståelse och kunskap om demokrati och den svenska modellen. På ett roligt sätt lär sig deltagarna om demokratiska verktyg som gör det möjligt att påverka i frågor dom brinner för. Vi utbildar ledare som vill driva verksamhet och bistår med material som behövs för en lyckad klubb!

Starta verksamhet

Här kan du hitta info om hur du gör om du vill starta en egen demokratiklubb eller hålla i ett demokratiläger.

Vanliga frågor

Demokratiklubb – från ord till handling är ett projekt för barn mellan 9-16 år. Projektet är finnansierat av Allmäna Arvsfonden och drivs av Unga Örnars Riksförbund. Meningen med projektet är att barn & unga ska få kunskap i hur dom kan påverka frågor dom brinner för! 

I en demokratiklubb lär sig deltagarna om bland annat demokrati och demokratiska processer, sina rättigheter, folkrörelser, hur dom kan påverka och hur Sverige, regioner och kommuner styrs.

Alla träffar leds av en demokratiledare.

Demokratiklubbarna är till för barn mellan 9 och 16 år. Våra träffar är tillgängliga för alla och vi gör vårt bästa för att alla ska känna sig välkomna i vår verksamhet. 

Det är alltid gratis att vara med i en demokratiklubb!

Demokratiklubbarna innehåller 10 träffar, varje träff är unik. Det är du som bestämmer om du vill vara med på några eller alla träffar. Du är alltid välkommen! 

Studiematerialet är utformat för 10 träffar, men är anpassningsbart 🙂

Deltagare berättar

Det är roligt att komma hit när man inte har något att göra.
Har vänner som är snälla, inget bråk!
Jag gillar alla aktiviteter som vi gör.