KONTAKTA OSs

Har du funderingar på Demokratiklubben så svarar vi gärna på dina frågor. 

postadress

Projektledaren sitter i Stockholm på Unga Örnars förbundskontor.

Olof Palmes gata 9, 111 37 Stockholm

Ring oss

Ring oss om du har frågor eller funderingar om demokratiklubben!

08-613 51 63

Email

Du kan även mejla oss dina frågor!

info@demokratiklubb.se

PRESS

RAPPORT

BARNSLIGT ALLVAR:
En granskning av kommuners implementering av barnkonventionen som lag.

DEBATTARTIKEL

KLAGORÄTT BORDE VARA BARNRÄTT:
Debatt om barns rätt att klaga och barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll.

Presskontakt

Cajsa Mosbakk
cajsa.mosbakk@ungaornar.se