FÖRELÄSARE

Här kan du läsa mer om våra föreläsare och få en inblick i de frågor vi ställer oss under konferensen Jämlik Barndom.

OM KONFERENSEN

En konferens med utgångspunkt i barn och ungas rättigheter, möjligheter och levnadsvillkor. Vi riktar fokus på såväl internationella aspekter som nationella.

10:00 – 10:20 Introduktion

10:25 – 11:05 Stockholms Universitet 

11:05 – 11:15 Paus

11:15 – 12:00 Olof Palmes Internationella Center

12:00 – 12:30 Lunchsamtal med minister

12:30 – 12:45 Paus 

12:45 – 13:30 UNICEF Sverige

13:30 – 13:45 Paus

13:45 – 14:30 Rädda barnen

14:30 – 14:45 Paus 

14:45 – 15:30 Child Rights Eurasia 

15:30 – 15:45 Paus

15:45 – 16:30 Panelsamtal

16:30 – 17:00 Avslut

09:10 – 09:30 Introduktion

09:30 – 10:15 Attention

10:15 – 10:30 Paus

10:30 – 11:15 Fritidsförbundet

11:15 – 11:30 Paus

11:30 – 12:15 RBU (Rörelsehindrade Barn & Ungdomar)

12:15 – 13:00 Lunchsamtal med minister

13:00 – 13:45 Ung i FUB

13:45 – 14:00 Paus

14:00 – 14:45 ASR (Afrosvenskarnas Riksförbund)

14:45 – 15:00 Paus 

15:00 – 15:15 Unga Örnar Tranås

15:15 – 15:30 Paus

15:30 – 16:15 Panelsamtal

16:15 – 16:30 Avslut

09:10 – 09:30 Introduktion

09:30 – 10:15 Åsa Ekman

10:15 – 10:30 Paus

10:30 – 11:15 BRIS (Barnens Rätt i Samhället)

11:15 – 11:30 Paus

11:30 – 12:15 MFD (Myndigheten för delaktighet)

12:15 – 13:00 Lunchsamtal med minister 

13:00 – 13:45 UNICEF Sverige

13:45 – 14:00 Paus

14:00 – 14:45 SKR (Sveriges Kommuner och Regioner)

14:45 – 15:00 Paus 

15:00 – 15:45 Panelsamtal

15:45 – 16:00 Avslut

09:10 – 09:30 Introduktion

09:30 – 10:15 Rädda Barnen

10:15 – 10:30 Paus

10:30 – 11:15 LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer

11:15 – 11:30 Paus

11:30 – 12:15 Barnombudsmannen

12:15 – 13:00 Lunchsamtal med minister

13:00 – 13:45 BRIS (Barnens Rätt i Samhället)

13:45 – 14:00 Paus

14:00 – 14:45 Jämställdhetsmyndigheten

14:45 – 15:00 Paus 

15:00 – 15:45 Panelsamtal

15:45 – 16:00 Avslut

09:10 – 09:30 Introduktion

09:30 – 10:15 Raoul Wallenberg Academy

10:15 – 10:30 Paus

10:30 – 11:15 Youth 2030 movement

11:15 – 11:30 Paus

11:30 – 12:15 Zimbabweprojektet

12:15 – 13:00 Lunchsamtal med minister

13:00 – 13:45 Hannah Stanton

13:45 – 14:00 Paus

14:00 – 14:45 Demokratiklubb – Från ord till handling

14:45 – 15:00 Paus 

15:00 – 15:45 Panelsamtal Ungdomsförbund

15:45 – 16:15 Avslut