FÖRELÄSARE

Här kan du läsa mer om våra föreläsare och få en inblick i de frågor vi ställer oss under konferensen Jämlik Barndom.

OM KONFERENSEN

En konferens med utgångspunkt i barn och ungas rättigheter, möjligheter och levnadsvillkor. Vi riktar fokus på såväl internationella aspekter som nationella.