Barn ska vara med och bestämma

Vi tycker att det är viktigt att alla barn och unga får veta att de har rätt att göra sina röster hörda och att vuxna ska lyssna på dom. I demokratiklubben lär sig deltagarna tillsammans med andra, på ett intressant sätt. Alla deltagare är med och bestämmer innehållet, till exempel vilka förändringar dom vill se där dom bor. Det kan vara allt från en  konstgräsmatta på fotbollsplanen till bättre belysning vid gång- och cykelvägarna. I en demokratiklubb krävs det inga förkunskaper.

 

Metod!

Barn är demokratiska medborgare och rättighetsbärare. Alla deltagare är med och påverkar besluten som sker i demokratiklubben. 

Vi använder oss av metoder som KASAM och Learning by doing. Dessa metoder säkerställer barnens delaktighet och inkludering. Vi lär oss tillsammans med hjälp av t.ex värderingsövningar, lekar och pyssel. Vi har helt enkelt kul, samtidigt som vi lär oss att påverka!