VarfÖr ska du gå med
i en demokratiklubb?

Din åsikt är viktig!

Vi tycker att det är viktigt att alla barn och unga får veta att de har rätt att göra sina röster hörda och att vuxna ska lyssna på era åsikter. I demokratiklubben lär du dig av och med andra på ett intressant sätt. Alla deltagare är med och bestämmer innehållet, till exempel vilka förändringar du vill se där du bor. Det kan vara allt från att du vill ha en konstgräsmatta på fotbollsplanen till att du vill ha bättre belysning vid gång- och cykelvägarna. I en demokratiklubb krävs det inga förkunskaper. 

Du bidrar med dina egna kunskaper och tankar om hur du vill att din skola, ditt bostadsområde och din kommun ska vara!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnkonventionen

Här kan du läsa barnkonventionen och lära dig mer om vilka rättigheter du har som barn!