FÖr vuxna

vad Är demokratiklubben ?

Demokratiklubbar – från ord till handling” är ett projekt som riktar sig till målgruppen barn och unga i åldern 9-16 år. Syftet med projektet är att målgruppen ska få en ökad förståelse och kunskap för demokrati, den svenska modellen, samt få demokratiska verktyg så att de kan påverka i sitt närområde och i övriga frågor som de brinner för!

För att nå syftet kommer lokala Demokratiklubbar runt om i landet att anordnas där 10 – 15 deltagare träffas under tio träffar. Under träffarna kommer i huvudsak två metoder att användas, KASAM och learning by doing. Två metoder som säkerställer deltagarnas delaktighet och inkludering. 

Det övergripande målet med projektet är att deltagarna ska veta hur de själva kan påverka och göra skillnad i kommunen eller orten där de bor, samt att fler makthavare ska inkludera barn och unga i beslutsfattandet.