FÖRELÄSARE

Måndag 17 maj - Tema: Internationellt

10:00 - 10:20

Inledning av konferensen
- Yasmine Bladelius, Förbundsordförande

10:25 - 11:05

"Children’s right to an equal education in Pakistan"
- Child rights in Eurasia

11:15 - 12:00

"Varning! Frihet i fara."
- Olof Palmes Internationella Center

12:00-12:30

"Ann Linde, utrikesminister gästar studion"

12:45-13:30

"Om UNICEFs globala arbete för barns rättigheter"
- UNICEF Sverige

13:45-14:30

"Barnen corona och löftet att ingen ska lämnas utanför"
- Rädda Barnen

14:45-15:30

"Barns rättigheter i global och regional styrning"
- Lunds Universitet

15:45-16:30

Anna Sundström, Daniel Castro, Pernilla Baralt & Anders Österberg
- Panelsamtal

Tisdag 18 maj - Tema: Representation

09:10 - 09:30

Inledning av dag 2, tema: representation.

09:30–10:15

"Ung dialog - placerade barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar"
- Attention

10:30–11:15

"Fritid på lika villkor!"
- Fritidsförbundet

11:30 – 12:15

"Barn med funktionsnedsättning - en grupp utan rättigheter?"
RBU

13:00 – 13:45

"Ung i FUB - deltagande, engagemang och organisering"
- Ung i FUB

14:00 - 14:45

"Sverige ur ett afrosvenskt barns perspektiv"
- ASR (Afrosvenskarnas Riksförbund)

15:00 – 15:15

"Hur vi stöttar nyanlända tjejer in i föreningslivet"
- Unga Örnar Tranås

15:30-16:15

Kitimbwa Sabuni (ASR) Maria Persdotter(RBU) Anki Sandberg (Attention)
- Panelsamtal

Onsdag 19 maj - Tema: Nationellt

09:10 - 09:30

Inledning av dag 3, tema: nationellt.

09:30 – 10:15

"1,5 år med barnkonventionen som lag - bättre, sämre eller samma som innan?"
- Åsa Ekman

10:30–11:15

"Första året med pandemin – Om barns mående och utsatthet"
- BRIS

11:30 – 12:15

"I ett hållbart barnrättsarbete når vi fler barn."
Myndigheten för delaktighet (MFD)

13:00 – 13:45

"UNICEFs arbete med handböcker i Sverige"
- UNICEF Sverige

14:00 - 14:45

"Implementering av barnkonventionen i kommuner och regioner"
- Sveriges kommuner och regioner (SKR)

15:00 – 15:45

Marie Lundin Karphammar (SKR), Magnus Jägerskog (Bris), Yasmine Bladelius (Unga Örnar), Robin Aygün (Socialdemokraterna)
- Panelsamtal

Torsdag 20 maj - Tema: Nationellt

09:10 - 09:30

Inledning av dag 4, tema: nationellt.

09:30 – 10:15

"Utanför nästan allt - Barn och unga utan papper"
- Rädda Barnen

10:30–11:15

"Ungdomsrörelsen i Siffror"
- LSU

11:30 – 12:15

"Alla tar ju inte ansvar- barnets bästa och rätten till delaktighet"
- Barnombudsmannen

13:00 – 13:45

"Områdesutveckling ur ett barnrättsperspektiv"
- BRIS

14:00 - 14:45

"Våldsförebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck"
- Jämställdhetsmyndigheten

15:00 – 15:45

Elisabeth Dahlin (Barnombudsmannen), Hannah Kroksson (LSU), Tobias Baudin (Kommunal), Frank Berglund (Youth 2030 movement)
- Panelsamtal

Fredag 21 maj - Tema: Hållbarhet

09:10 - 09:30

Inledning av dag 5, tema: hållbarhet.

09:30 – 10:15

"Civilsamhället och att engagera unga"
- Raoul Wallenberg Academy

10:30–11:15

"Ungas inflytande i tre glesbygdskommuner"
- Youth 2030 Movement

11:30 – 12:15

"Att göra skillnad på riktigt!"
- Namibia-projektet

13:00 – 13:45

"Hållbarhet utifrån agenda-2030"
- Hannah Stanton

14:00 - 14:45

"Ni är naiva som tror att barn vill påverka, de vill bara skippa skolan"
- Demokratiklubb - Från ord till handling

15:00 – 15:45

Partipolitiska ungdomsförbund
- Panelsamtal