Bilden illustrerar en ung tjej som skulle behöva klagorätten

MARIAS BERÄTTELSE

Maria är 14 år gammal och har blivit utsatt för sexuella trakasserier i skolan och online. Det har pågått ett tag och hon har pratat med vuxna i skolan. Dessvärre så har kränkningarna fortsatt. Hon vill stå upp för sig själv och har mycket stöd från närstående och anmäler kränkningen till Barn och elev ombudet (BEO). Eftersom att trakasserierna rörde kön så faller det inom lagen för diskriminering och ärendet blir skickat till Diskrimineringsombudsmannen (DO). DO och BEO har olika förutsättningar för att driva sina ärenden. DO kan till exempel inte ingå förlikning som BEO vilket betyder att en rättslig tvist görs upp i godo mellan parterna. I Marias fall anser DO att bevisen inte är tillräckliga for att vinna fallet i domstol. Ärendet läggs därför ner och Maria får ingen upprättelse för de kränkningar hon har blivit utsatt för.

I Marias fall så brister ett flertal artiklar i Barnkonventionen. Till exempel:

Artikel 2 som handlar om att inga barn ska uppleva diskriminering. 

Artikel 19 som handla om att alla barn ska skyddas mot fysisk och psykiskt våld.

 

Berättelserna är fiktiva och inspirerade av fall framtagna av Nätverket för Barnkonventionen