SKRIV UNDER FÖR BARNS KLAGORÄTT

BARNS TUR ATT KLAGA

Barnkonventionen har varit lag i Sverige sedan 1 Januari 2020. Ändå saknas viktiga instrument som gör det möjligt för barn att kräva sina rättigheter om en kränkning sker. För att rättigheter ska få betydelse så behöver det finnas effektiva sätt för barn att få upprättelse, inte minst rättsligt.

Vi vill att Sverige ska skriva under barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll. Detta skulle innebära att barn och deras ombud får skicka in klagomål till Barnrättskommittén om de upplever att deras rättigheter har blivit kränkta och inte tagits på allvar i hemlandet. Detta skulle även sätta press på Sverige att se över systemet för hur vi handskas med brott mot barnkonventionen.

Barn står i beroendeställning till vuxna vilket gör dem extra sårbara. Därför anser vi att barn ska ha rätt att framföra klagomål om de far illa och får sina rättigheter kränkta. Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll kommer göra det möjligt för barn som inte har någon annanstans att vända sig att få sin sak prövad!

Genom att skriva under så visar du att du står bakom oss och barns rätt att klaga.

*Vi vill att Sverige ska skriva under barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll så att barn ska kunna driva klagomål till FN’s Barnrättskommitté om deras rättigheter blivit kränkta.

*Vi vill att Sverige ska införa barnanpassade och lättillgängliga klagomekanismer dit barn enkelt kan vända sig för att få hjälp om deras rättigheter har blivit kränkta.

Skriv under för barns rätt att klaga och möjligheten att kräva sina rättigheter!

Läs mer här