Vad är en demokratiklubb?

Demokratiklubbar – från ord till handling är ett projekt som riktar sig till dig som är i åldern 9-16 år. Projektet är finnansierat av Allmäna Arvsfonden och drivs av Unga Örnars Riksförbund. 

Syftet med projektet är att du som ung ska få kunskap och färdigheter i hur du kan påverka frågor som du brinner för! I en Demokratiklubb lär du dig om bland annat demokrati och demokratiska processer, barnkonventionen, elevdemokrati, folkrörelser, Nationella ungdomspolitiken och hur Sverige, regioner och kommuner styrs.

 

Varför demokratiklubbar?

Vi tycker att det är viktigt att alla barn och unga får veta att de har rätt att göra sina röster hörda och att vuxna ska lyssna på era åsikter. I demokratiklubben lär du dig av och med andra på ett intressant sätt. Alla deltagarna är med och bestämmer innehållet, till exempel vilka förändringar du vill se där du bor. Det kan vara allt från att du vill ha en konstgräsmatta på fotbollsplanen till att du vill ha bättre belysning vid gång- och cykelvägarna. I en demokratiklubb krävs det inga förkunskaper, du bidrar med dina egna kunskaper och tankar om hur du vill att ditt område ska vara. 

 

Om träffarna

Demokratiklubbarna innehåller 10 träffar. Varje träff är ungefär 2 timmar lång och vi ses på eftermiddagen efter skolan. Träffarna leds av en demokratiledare som är anställd i projektet. 

Under träffarna kommer du och gruppen att diskutera bland annat om vilka som bestämmer i er hemkommun, vad barnkonventionen innebär och hur du tycker att ditt bostadsområde kan förbättras. Gruppen kommer att göra ett studiebesök hos en kommunpolitiker och tillsammans kommer ni också att planera och genomföra en utåtriktad aktion om en fråga som ni tycker är viktig att förändra.