personuppgiftshantering

Samtycke insamlande av personuppgifter
När du skriver under registreras och hanteras dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

I kampanjen Barns tur att klaga så sparar vi förnamn, postnummer och E-post. Namninsamlingen kan komma att bli en offentlig handling då aktionen är del av vårt påverkansarbete. Vi vill skydda dig och din integritet och kommer endast dela med oss av förnamn då detta inte kan spåras till en enskild individ.

Behandling och syfte

Syftet med namninsamlingen är att påverka politiker och av denna anledning så sparar vi ditt förnamn som kommer att lämnas över på en namnlista åt lämplig beslutsfattare. Postnummer sparas av Unga Örnar för statistik och kommer bara att behandlas av oss. Din email sparas så att vi kan uppdatera dig om vår kampanj. Vi kommer eventuellt skicka ut information om liknande kampanjer som drivs av likasinnade organisationer.

Vem som hanterar dina personuppgifter

Personal på Unga Örnars Riksförbund ges förtroende att behandla dina personuppgifter. 

Dina rättigheter
Du som medlem har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar, hur dessa behandlas och få dina personuppgifter rättade eller raderade.
Vid frågor om personuppgifter, ändringar/radering av personuppgifter eller registerutdrag kontaktar du info@demokratiklubb.se

Sociala medier
När du deltar på sociala medier sparas personuppgifter enligt de användarvillkor som gäller för respektive socialt medium. Unga Örnar finns på Twitter, Facebook, Instagram och YouTube.
Unga Örnar sparar inga personuppgifter men kan se de uppgifter som du valt att göra tillgängliga.