Bilden illustrerar ett barn som skulle kunna nyttja klagorätten

SAMIRS BERÄTTELSE

Samir är 16 år gammal och har varit i Sverige i ett år. Han saknar ID handling och kan därför inte bevisa sin ålder. Han har nyligen fått reda på att Migrationsverket gjort bedömningen att han är 18 år och skrivit upp hans ålder. Detta betyder att Samir inte får lov att bo kvar på HVB hemmet och måste flytta med en gång. Samir ringer sin gode man som berättar för Samir att han inte längre kan hjälpa honom då han inte längre anses vara ett barn. Migrationsverkets beslut kan överklagas men eftersom att beslutet börjar gälla omgående så måste Samir flytta från sina vänner på boendet och till en ny miljö med vuxna. Samir som kom ensam till Sverige har fått uppleva övergrepp av vuxna under resan. Detta gör honom extra sårbar i sin nya levnadssituation.  

Samirs situation tyder på att artiklar i Barnkonventionen inte efterlevs. 

Artikel 3 om barnets bästa har inte blivit tillgodosett i detta fall. Samir känner sig otrygg och vad som skulle vara bäst för honom har blivit bortprioriterat.

Artikel 2 som berör alla barns lika värde och att inget barn får diskrimineras kan också diskuteras. Hade detta hänt om Samir inte var asylsökande? 

Berättelserna är fiktiva och inspirerade av fall framtagna av Nätverket för Barnkonventionen