Träff 4


Politiska beslut i olika nivåer

Politiska beslut i olika nivåer

I Sverige tas politiska beslut i tre olika nivåer: stat, region och kommun. När det är val i Sverige röstar man därför i alla tre nivåerna, vilket politisktparti en röstar på kan alltså vara olika beroende på vilken nivå man röstar i. Du lägger alltså en röst till riksdagsvalet (hela Sverige), en röst till landstingsfullmäktige (som ansvarar för den region du bor i) och en röst till kommunfullmäktige (som ansvarar för den kommun du bor i). Riksdagens beslutar om lagar och styr Sveriges myndigheter. Landstinget ansvarar över bland annat sjukvård och kollektivtrafik. Kommunen ansvarar för samhället där vi bor, så som skola, förskola, socialtjänst och äldreomsorg.

Här kan du hitta ytterligare workshops till demokratiträffarna som inte står med i studiematerialet.