TrÄff7

ElevrÄtt

Elevrätt och arbetsmiljö

I Sverige har vi skolplikt vilket innebär att det är lag på att alla barn ska gå i skolan fram till nionde klass. Det är skolans skyldighet att se till så att varje barn får den hjälp och stöd barnet behöver för att klara sig igenom grundskolan. Detta innebär bland annat att det ska finnas arbetsro i klassrummen. Skolan har även skyldighet att alla barn ska känna sig trygga i skolan och inte utsättas för mobbning. Ifall din skola bryter mot någon av dessa rättigheter kan du prata med din lärare eller din rektor, ifall de inte löser problemet kan du ta det vidare till skolans huvudman, det är den kommun eller privatperson som driver skolan. Ifall det inte blir bättre efter att du pratat med skolans huvudman kan du göra en anmälan till skolinspektionen. Det är skolinspektionen som granskar skolorna och ska se till att alla skolor har trygg miljö och god utbildning.

Du som elev har även rätt att påverka andra saker på din skola. Ett sätt att göra detta är att starta eller gå med i ett elevråd. Då är ni flera som går ihop och lägger fram era förslag på förbättringar som rektorn sedan tar del av och beslutar om. Som elever har ni även rätt att välja ett skyddsombud på er skola. Skyddsombudets uppgift är att föra vidare elevernas synpunkter och klagomål på skolmiljön och därmed representera eleverna i frågor om både den fysiska som psykosociala miljön på skolan.

Här kan du hitta ytterligare workshops till demokratiträffarna som inte står med i studiematerialet.

 

Bild att visa under träff 7