trÄff 2

bo inflytande

Att du ska kunna vara med och påverka din bostad och ditt bostadsområde finns lagstadgat i Allbolagen ifall du hyr av ett allmännyttigt bostadsbolag. Allbolagen säger att bostadsbolagen ska erbjuda sina hyresgäster inflytande. Detta kan ske i tre nivåer:
– Bostaden: det som rör den egna bostaden och byggnaden, det kan till exempel handla om renoveringar och belysning i källaren.
– Bostadsområdet: det som rör marken bostadsbolaget äger, det kan tillexempel handla om lekplatsen på innergården.
– Bostadsföretaget: det som rör ledningen, ibland kan hyresgäster sitta med i styrelsen eller rådfrågas vid styrelsebeslut.

Ifall du vill veta mer om hur du kan bedriva bo-inflytande så kan du kontakta Hyresgästföreningen där fler går ihop för att kunna påverka.

Här kan du hitta ytterligare workshops till demokratiträffarna som inte står med i studiematerialet.